Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne w najprostszy sposób można podzielić na badania i pomiary odbiorcze oraz eksploatacyjne. Te ostatnie powinno się robić co najmniej raz na 5 lat. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W sytuacji, kiedy dana instalacja poddana jest wpływowi szkodliwych warunków, pomiar należy wykonywać częściej. Podczas takiej kontroli sprawdza się stan techniczny całej instalacji. Według prawa budowlanego instalacje elektryczne muszą być sprawdzane co 5 lat także w przypadku budownictwa zagrodowego (dom mieszkalny na wsi wraz budynkami gospodarczymi) oraz letniskowego. Natomiast pomiary odbiorcze wykonuje się odnośnie instalacji elektrycznych, które powstają lub są modernizowane.

 

pracownik prowadzący pomiary prądu

 

Kluczowe znaczenie pomiarów elektrycznych

Właściwie wykonane pomiary elektryczne, zarówno odbiorcze jaki i okresowe, mają kluczowe znaczenie dla użytkowania budynku. Przede wszystkim stanowią podstawę do analizy stanu technicznego instalacji elektrycznej, która ma wpływ na prawidłowe działanie wszystkich urządzeń elektrycznych. Wiąże się to ściśle z bezpieczeństwem podczas korzystania z prądu w danym obiekcie budowlanym. Wyniki pomiarów odbiorczych decydują o uruchomieniu bądź przedłużeniu okresu eksploatacji danej instalacji. Na ich podstawie także formułuje się wnioski dotyczące koniecznych napraw i remontów instalacji lub całkowitego jej wycofania. Z kolei pomiary eksploatacyjne mają na celu potwierdzenie prawidłowego działania instalacji wraz z ochroną przeciwpożarową użytkowników danej instalacji w określonym czasie.